Bezpieczny pracownik it

Bezpieczeństwo typów jest niebywale istotne, a szczególną uwagę należy dać na terytorium, w jakich istnieje duże zanieczyszczenie powietrza rozmaitymi pyłami. Istnieją więc również pyły z czynników organicznych, jak również nieorganicznych. Do tych podstawowych można zaliczyć pyły wynikające ze skór, mąki, zboża lub drewna. Oraz te dodatkowe oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali czy kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza duże zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów prawdopodobnie być nie tylko ogień, a i mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Dlatego tak ważne jest dokładne odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać każde większe skupiska pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z dobrym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, który stanowi wspólny z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX. Filtry są więc zaopatrzone w panele eksplozyjne chroniące filtry i pełne urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym ubezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu pyłu w filtrze. Instalacja ATEX jest także wyposażona w znaczący system dodający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca powinna stanowić uziemiona oraz nie może powodować się do gromadzenia ładunków elektrostatycznych, ponieważ istnieje ryzyko wywołania iskry jadącej do wybuchu. Zawory celkowe stanowią dodatkowe elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich niewątpliwą wadą jest wytrzymałość na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w czasie eksplozji, a podstawowym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który kładzie się w filtrze.