Biuro rachunkowe wertera 46

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w terenie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te dokonuje na sytuacja innych podmiotów ekonomicznych oraz instytucji, a również osób fizycznych.
Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do prowadzenia obowiązków związanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a dodatkowo praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typie operacje. Moduł Optima jest dokładnie połączony z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie dane mogą być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Umożliwia to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się.
W relacje od mocy i modelu firmy można skorzystać różne moduły jakie ma program Optima Biuro Rachunkowe.
I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najnowocześniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na wykonywanie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w sposób elektroniczny.
Kolejny element Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a i wartości prawych i niematerialnych. Pozwala ponadto na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego.
Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane.
Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest jasny w grup stacjonarnej i rodzaju usługowym dostępnym przez internet.