Certyfikowane wzorce konduktometryczne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, wskazane jest brani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach wchodzących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w kierunku ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w układu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak i punkty kontrolne, które wytwarzają w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia uważające się w takich strefach powinny dysponować odpowiednie certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie inne urządzenia. Są wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na dowód w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca siedząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami wprowadzonymi w dyrektywie, winien być przygotowany zgodnie z zawartymi w niej informacjami, co w realizacji jest jechać do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz podniesienia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców a urządzeń (i środowiska) siedzących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.