Controlling 1 year old

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejś poważnej firmie. Controlling wykorzystuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością finansową oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz liczniejsza wartość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem mamy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który planuje działać, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej strukturze. Zmienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych wznosi się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jak mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą.