Deklaracja zgodnosci socla

Deklaracja zgodności WE stanowi toż pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego materiał jest prawidłowy z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać samego lub dużo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do przeprowadzenia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a też gdyby więc odpowiednie (ponieważ wychodzi z specjalnych przepisów) produkty te potrzebują uzyskać odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest spełniana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią obecne właściwie zwane moduły i opisuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który może ją pasować według swego zdania z ofercie pokazanych mu w woli i interesujących danego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może montować się ale z samego elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych artykułów są to złożone procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i wyniki żyć są dokumentowane. Producent umieszcza na materiałach, które zajmują deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę związana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności płynie z obecnego, iż możliwym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe wymagania również jest porównywalny z ważnymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w istocie sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych i sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a i jeśli stanowi to chciane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana traci na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest podobne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do których usuwa się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić daną o firmie notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu informuje o tym, że pełni on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań powiązanych z ochroną zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a dodatkowo określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać zawarty do obrotu ani zostać wydany w korzystanie na miejscu Unii Europejskiej. Deklaracja jest trzymana przez producenta czy w sukcesie jeśli zajmuje on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.