Dlaczego odpylanie atex jest wazne

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z dyrektywą ATEX obowiązującą w krajach UE.

novitus deon eNovitus DEON E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby działało w pełni sprawnie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce
W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do:
– stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy,
– regularnego odkurzania powierzchni, na których tworzą się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego celu należy użyć odkurzaczy przemysłowych,
– dobrego uziemienia pracujących urządzeń i samej instalacji odpylającej, ponieważ ona również może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku,
– właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją,
– stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX i posiadających odpowiednie certyfikaty.
Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.