Dobra znajomosc jezyka po niemiecku

Samym z najbardziej potrzebujących rodzajów tłumaczeń są te, które oprócz biegłej znajomości docelowego języka obcego wymagają również fachowej umiejętności w rozmiarze każdej dziedziny. Niewątpliwie drinkom z najważniejszych w działalności rodzajem translacji są tłumaczenia specjalistyczne, do których przygotowywania niezbędną zasadą jest znajomość dziedziny, do jakiej przenosi się treść tłumaczonego tekstu.

Tłumaczenia medyczne chodzą do druków specjalistycznych robionych w zasięgu nie tylko medycyny, ale i chociażby biotechnologii, chemii, biologii oraz farmaceutyki. Medycznemu tłumaczeniu mogą podlegać książki z poziomu medycyny, artykuły oddane do prac w czasopismach medycznych, podręczniki używane na studiach lekarskich, materiały używane w szkoleniach w przedsiębiorstwach medycznych oraz dużo nowych typów tekstów.
Przedstawione powyżej przykłady dotyczą przekładów pisemnych, zaś w kierunku tłumaczeń medycznych możemy występować i o translacjach ustnych potrzebnych podczas chociażby konferencji medycznych z udziałem postaci z własnych państw. Podczas rozmowie tłumaczenie przenosi się zawsze w porządku symultanicznym, czyli równocześnie z przemową osoby której uwagę jest dokonywana.
W sztuce tłumacza medycznego kluczem do dobrze wykonywanych przekładów jest ścisłość i pracowanie skomplikowaną terminologią dopasowaną do tematyki tekstu źródłowego. Translacją tekstów medycznych najczęściej bawi się praktykujący lekarz, który wpływanie traktuje jako działalność dodatkową. Szczególnie w parze z wykształceniem lekarskim jego wyceny są poszerzone o dzieła filologiczne.
Zestawienie wiedzy medycznej i sztuk języka innego jest kluczem przy książce z nadrukiem specjalistycznym z poziomu medycyny.
Tekstu docelowego wciąż nie tworzy jedna osoba, i po przetłumaczeniu przez lekarza jego historię jest weryfikowana przez co chwila jakiegoś innego specjalistę. Przygotowanie tekstów specjalistycznych wymaga wielkiej precyzji, rzetelności i umiejętności, ponieważ jest ostatnie czynność wieloetapowa angażująca często kilku fachowców.