Dyrektywa unijna energia

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów danych do produkcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane spośród tym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić wiązany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W początkowej grupie znajdują się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część przenosi się do urządzeń, które daje się w nowych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń grających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej długie wymagania ważna z łatwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do czynności w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić łatwy, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze narzędzia w punkcie zapewnienia zgody z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.