Dyrektywa unijna papierosy

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to samo z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Gospodarki w istocie minimalnych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych przeznaczonych do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, jakie potrzebuje robić materiał w zależności od otoczenia w jakim będzie on brany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne czerpiące z innych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim brana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich powstawania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być już zwolniony z sektorze. Służy to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z informacją ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.