Dyrektywa w ue

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć wypełnione przez całe produkty, jakie są oddane do użycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w jednych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może wchodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest połączone z wykorzystaniem dowolnego wyniku w rozmiarach, w jakich potrafi przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współprac z umowami atex a za dostosowanie danego materiału do tych reguł. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które wybierają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest obecne przestrzeń, gdzie uzyskuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wówczas żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesu, kiedy duża część energii wynikająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który tworzy ważne ryzyko dla rośnięcia oraz zdrowia ludzkiego.