Dyrektywy ue o ziololecznictwie

Na obszarze Unii Europejskiej dziś mamy obowiązek dostosowania się do zasady ATEX, która występuje się niezwykle istotnym składnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych odbiorców w obrębie instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej nazwa uznaje się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które składają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i indywidualnie w wszystkim państwie członkowskim UE obowiązują wszystkich twórców i użytkowników urządzeń używanych w znaczeniach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa organizacji oraz stylów wykonujących funkcję w dziedzinach grożących potencjalną eksplozją, jaka może wychodzić z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które odpowiadają z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Jest ona skierowana często do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i wybiera wymagania które muszą robić wyroby stosowane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa wymaga od nich dopasowania sprzętu i instalacji (atex installations) dopasowanego do wysoce wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W wczesnym rzędzie stosuje ona warunki pracodawcom w celu zapewnienia bezpiecznej funkcji w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie wymagań tych rad, zawartych w trwanie do własnego ustawodawstwa jest wskazane. Wytwórca spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności produktu z przepisami dyrektywy, czy w pewnych przypadkach zlecając certyfikację materiałów na współpraca z obowiązującymi normami.

Pracodawca aby spełnić wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze stroną trzecią, aby np. zapewnić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.