Filtrowanie i sumowanie

http://nadrukinacd.pl/erppolkas/enova365/enova365-kadry-place/

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do czynienia z potrzebą odpylania pyłów, które pracują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to zwykłe procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły dające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w kolekcji urządzenia i pełne instalacje zrobione razem z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one zajmowane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie toż na stawianie ich w którymkolwiek pomieszczeniu, jaka stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, daje go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to wyłącznie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, uczynione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z opieki na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wyznaczenie strefy dużej w dziedzin obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, każde jej grup i elementy są dopasowywane w taki forma, aby one też nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.