Gastronomia jastrzebia gora

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik związanych z wiedzami psychologicznymi. Istnieje owo model szkolenia pracowników polegający na wykonywaniu procesu decyzyjnego w końca zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu zadania są coachowie, którzy pracują ze swoimi klientami na drugich płaszczyznach np. w ruchu z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a także omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z drugimi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie mądrzejszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych celów i skupienie na optymalizacji działań prowadzących do ich uzyskania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego inne wnioski i zasoby intelektualne. Innymi częściami istotnymi w szkoleniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada dobra wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko działa im w toku szacowania się; jest wykonany na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; celem jest biegnięcie do konkretnego wprowadzania zmian.