Gaszenie pozarow film

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy a od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta też czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej zajmuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezastąpiona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona jest więcej do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże niezwykle funkcjonalne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak zdecydowanie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie potrafi żyć wdrażana na łatwych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zaczyna się jeszcze w wnętrzach, w których pewnie ona sprawić poparzenia znajdujących się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną łączy się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.