Gaszenie pozaru gazem

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi zatem najtańszy oraz daleko modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze
Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co działa z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są najpełniejsze wykorzystanie.
W współzależności od posiadanego składu potrafią być zatrudniane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi proste zajęcie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy
Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne być obsługiwana w wypadkach płonięcia tych jedynych materiałów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można obracać w nieznanym miejscu, a parę tylko w oddzielnych pomieszczeniach o kubaturze nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W liczniejszych mieszkaniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów konieczna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do innych substancji, a jeszcze podstawy ich oszukiwania i kopania w rejon pożaru.