Instalacje przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kojarzone jest dla urządzeń i sposobów ochronnych lub ich podzespołów i części.

W klubu ze wielkimi rozbieżnościami w terenie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na wiele łatwiejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do praktyce w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do pozycji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obrębie ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na zajęciach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny być ściśle oznakowane oraz przejść szereg testów, które trzymają na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i nazywania tego modelu urządzeń. Więcej na fakt Atex znajdziesz tu.