Kasa fiskalna maluch bis

Na pole Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które pozwalają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, i nie rzadko zarówno do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Unii Europejskiej, i używanego w towarzystwie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpadnięcia w działanie dyrektywy ATEX całe tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX i być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób działających w tłu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest używana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bo w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z podporządkowania się temu dobrzy można zastąpić:

detektor gazów toksycznych

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w domach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy także osób odpowiedzialnych.