Kasa fiskalna maluch

To kolei w uchwale o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wycofana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje sprzedające swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania pracy z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną energia idą do twarzy fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktyka w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz wygodne - dane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed podjęciem używania kasy, związane są jeszcze z ulgą, jaką można uzyskać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, ale nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie dbać o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stopnia może sprawić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to wyjątkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.