Kasy fiskalne chelm

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język ojczysty i tylko wybrani spośród nich wiedzą drugi język na tyle dobrze, aby móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że mieć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla pozostałych uczestników wydarzenia. Stanowi toż forma określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla pozostałych tłumaczy artykuł na język czytelny dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod tytułem retour, a to szkolenia z języka ojczystego na obecni język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada tylko pewien lub dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na nasz styl aktywny, który jest wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z różnych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z nowego tłumaczenia i znacząca różnica w toku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż widać toż istnieć bardzo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź pokazuje. Poprzez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w formy, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga część publiczności czyni dokładnie to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na własny styl.