Kasy fiskalne omowienie i ogolny zarys

Kasy fiskalne novitus nano są elektronicznymi urządzeniami rejestrującymi, których zastosowanie znajduje się w handlu detalicznym i usługach. Odpowiednie regulacje prawne nakładają na przedsiębiorców obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dóbr i usług za pomocą urządzenia kasy fiskalnej. Uszkodzenie głównej kasy fiskalnej może przysporzyć wielu problemów, dlatego też warto zaopatrzyć się zawczasu w rezerwową kasę fiskalną, która może pełnić funkcję zabezpieczenia się przedsiębiorcy na wypadek utraty ciągłości sprzedaży.

Zdenerwowany klient nie będzie bowiem czekał na serwis i naprawę kasy fiskalnej, lecz jeżeli taka opcja będzie dostępna to uda się po zakup niezbędnych materiałów do konkurencji a to sytuacja niepożądana dla sprzedającego, grożąca trwałą utratą klienta. W Polsce kasy fiskalne przypominają kasy rejestrujące, które wykorzystywane są w handlu detalicznym na terytorium Włoch i Grecji. Polskie kasy rejestrujące ewidencjonują sprzedaż, numery unikalne, kwotę dobową oraz należny podatek brutto w uwzględnieniem podatku VAT. W przypadku sprzedaży niektórych dóbr i usług np. papierosów i alkoholu rejestracja konieczna jest bez względu na obrót. W pozostałych przypadkach obowiązek posiadania kasy fiskalnej regulują odpowiednie zapisy prawne, w których zawarty jest między innymi obowiązek konieczności wykonania rejestru dobowego fiskalnego. Taki raport jest trwale zapisywany w urządzeniu. Kasy fiskalne mogą należeć do dwóch typów kas fiskalnych. Pierwszym z typów kasy fiskalnej są urządzenia, które posiadają wbudowane oprogramowanie i umożliwiają ograniczoną ingerencję użytkownika w jego zawartość. W istocie kasy te posiadają możliwość edycji za pomocą wbudowanej klawiatury niektórych pozycji jak np. kodów kreskowych, stawki podatku VAT, kodu PLC i cen towarów. Dzięki wbudowanej pamięci RAM licznik kasy jest inkrementowany do kwoty brutto. Drugim systemem kas fiskalnych są kasy fiskalne bazujące na komputerze. Drukarka fiskalna w takim przypadku posiada mniejszą liczbę przycisków, bowiem większość operacji przez nią przeprowadzanych jest edytowalna z poziomu komputera osobistego wyposażonego w dedykowane dla kas fiskalnych oprogramowanie. Dzięki zastosowaniu komputera obsługa kas fiskalnych bazujących na systemie komputerowym jest łatwiejsza w obsłudze. System komputerowy umożliwia bowiem na posiadanie znacznie większej liczby towarów – nawet do kilku tysięcy. Po prostu kasy niebazujące na komputerze mają ograniczoną pamięć wewnętrzną.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl