Legimi certyfikowane czytniki

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, wskazane jest kierowani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach dotyczących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

kasa fiskalna posnet

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w dziale ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszelkich organizmów kontroli przeciwwybuchowej, używanych w ruchu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również punkty kontrolne, które wytwarzają w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania znajdujące się w takich strefach powinny stanowić odpowiednie certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Są to w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na wzór w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca zarabiająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, winien być opracowany razem z uruchomionymi w niej podstawami, co w praktyce ma jechać do zmniejszenia ryzyka wybuchu i podniesienia poziomu bezpieczeństwa mężczyzn oraz akcesoriów (i środowiska) chodzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.