Metody pracy tlumaczy jezyka angielskiego

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język ojczysty i tylko niektórzy z nich znają drugi język na tyle dobrze, aby móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może mieć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla pozostałych uczestników wydarzenia. Jest to metoda określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/wilk_do_mielenia_miesa_fw-n_2282/Wilk rozdrabniacz do mielenia mięsa FW-N 22/82 - Polkas

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla pozostałych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla innych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod terminem retour, a więc tłumaczenia z języka ojczystego na bieżący język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada zaledwie jeden bądź dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na swój język aktywny, który służy następnie jako pivot dla pozostałych tłumaczy z innych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z innego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w czasie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż może to być wyjątkowo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź pokazuje. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sytuacji, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga połowa publiczności czyni dokładnie to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na swój język.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl