Mikroskopy stereoskopowe olympus

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację obiektów w świetle mającym i odbitym, dzięki wykorzystaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co powoduje na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują wykorzystanie w takich rzeczach nauki jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo oraz w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe są często jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i sprzedają relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują użycie w kolejnych celach, chociaż nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, a są nimi sposób Greenougha wykorzystujący dwa podstawowe obiektywy a sposób Abbego, w jakim zastosowano jeden czołowy obiektyw.

Jak szybko zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest szeroki i teraz spośród ostatniego początku omawiane urządzenie doskonale przydaje się do badania w środku mikroskopowym dynamicznie przesuwających się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń proponowany przez mikroskopy stereoskopowy mieści się głównie w granicach od trzykrotnego do jeszcze dwu stokrotnego, ale ze powodu na niedużą odległość fizyczną obiektywów od badanej próbki oraz niewielką ilość światła odbitego docierającego do obiektywów, złe jest użycie większych powiększeń.