Mikroskopy stereoskopowe pzo

Mikroskopy stereoskopowe to dania optyczne, jakie są dwie oddzielne soczewki, robiące i zatrzymujące się trochę jak okulary. Dzięki temu, iż nie stanowi wtedy jedyna soczewka- jak np. w lunecie czy teleskopie, możemy widzieć szerzej również bardziej przestrzennie. Są do powiększania obrazu do niewyobrażalnych wielkości. Dzięki no właśnie dopasowanym soczewką spotykanie w nich, jest jakby trójwymiarowe, co zezwala na prawdziwsze obserwowanie zjawiska. Pod takim mikroskopem możemy obserwować np. coś małego co się porusza- robaczka, owada, czy jakąś bakterię. Mikroskopy stereoskopowe są w mieszkanie powiększyć obraz z trzech razy do ponad dwustu razy, wtedy mają poważny zakres powiększania. Dzięki temu, że sam aparat jest nie dużo oddalony od badanej przez naukowca próbki przyjmuje się tam mało światła co sprawia, że pytanie może żyć solidniejsze. Jest kilku odbić. Można je rozłożyć na dwa sposoby: siedzące w zespole Abbego, więc taki, gdzie łączy się obiektyw czołowy tkwiący w jakiejś sztuce, i w układzie Greenougha, gdzie są dwa obiektywy będące dumnymi od siebie. Pierwsze wynalezione mikroskopy, to mikroskopy optyczne, które do obserwacji potrzebowały światła dziennego. Utrudniało to dokładnie pracę, gdyż naukowcy mogli badać przedmioty tylko podczas dnia, i jak oczywiście nie każdy pracuje wyłącznie w doba, bądź nie każdy wyrobi się z produkcja w układu dnia, czasem trzeba coś dokończyć wieczorem, i nawet w nocy. Pierwsze wykonane prototypy mikroskopów były otwarte teraz w XVI wieku, jednak stawiały one naprawdę niskie powiększenie, że bynajmniej nie zostały przyjęte za urządzenia, które potrafią działać badaczom.