Modulowy program nauczania technik logistyk

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów postępujących w oparciu o tą jedyną podstawę danych. W relacji od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program działa w centrum sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla przeciętnych i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z innymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace jest następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go złączyć z planem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do systemu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co umożliwia na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.