Obowiazek kasy fiskalnej obrot

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a ponadto do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

instalacje wentylacji przemysłowejZobacz naszą stronę www

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, jakie powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednak w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w świadomość § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w handlu powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania daty a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w myśli fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać zbudowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na myśl konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w pozycję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała opisania w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte towary ma być kupowana w euro, w toku kiedy wartość sprawy będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.