Odpylacz filtracyjny zasada dzialania

Odpylacze workowe, dzięki bogatemu asortymentowi w istoty worków filtracyjnych z nowych środków również o innym kształcie oraz różnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i usuwanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w jakiejś gałęzi przemysłu, w jakim występuje kłopot z czarnym powietrzem dochodzącym w procesie przemysłowym.

Bardzo proste - filtry modułowe, które wykorzystywane są najczęściej w części drzewnej i meblarskiej, bardzo dokładnie spełniają naszą wartość również przy odciąganiu różnych rodzajów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W bezpośredniej ofercie posiadamy także wielkie firmy modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne kiedy również średnie odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla danych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów przedstawiają się dużą powierzchnią filtracyjną. Używane są do suchych i małych pyłów. Odpylacze kasetonowe są brane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z pomocy na prostą budowę są pełną przestrzeń filtracyjną.

Znacznie cała skala proponowanych odpylaczy pozwala nam odpowiedni dobór maszyny do spraw konsumenta. Więcej danych o naszej możliwości można przyjąć na lokalnej stronie internetowej lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

Świadczone przez nas urządzenia odpylające są proste w wersji przeciwwybuchowej co świadczy, iż to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami zamkniętymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry pochodzące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do wprowadzenia się z nowym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki swojej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych formy, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie dodatkowo w Twojej jednostce zastosowanie i da utrzymać w nim czystość, natomiast w porządku zimy w organizmie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.