Odpylacze elektrostatyczne

Zgodnie z normami dyrektyw UE, działającymi na gruntach państw europejskich już od dłuższego okresu, wszelkie obiekty, które są używane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny posiadać instalacje przeciwwybuchowe dobre z częściami ATEX.

Dyrektywy nakazują stosowanie urządzeń z dokumentami oraz wyposażanie budynków w organizmy odpylające zapewniające dobry poziom zaufania i zapobiegające robienie się pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

W praktyce, działanie zgodnie z umowami ATEX, zdarza się czyli do używania atestowanych i certyfikowanych maszyn i narzędzi oraz konieczności zainstalowania instalacji odpylających, oczyszczających treść i planujących zagrożenia.

Odpylanie ATEX “atex dust extraction” – specyfika
Należy dopasować ją do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa. W ogromnym uproszczeniu wymogi dyrektywy można sprowadzić do dania stałego odpylania i oczyszczania powietrza i powierzchni (np. podłóg) z robiących się tam pyłów. Świadczy toż oferta:
– użycia miejscowych odciągów – o ile istnieje to przydatne i pewne odciągi takie należy pomieścić w otoczeniu (bezpośredniej bliskości) sprzętów emitujących zanieczyszczenia, czy na przykład pyły farb lub pyły drewna. Odciągi mogą stanowić ruchome lub nieruchome, w realizacji odpylanie ATEX najczęściej kładzie się na ramionach samonośnych, potężnych ssawach i / lub okapach przemysłowych,
– zastosowania odkurzaczy przemysłowych do prawidłowego oczyszczania powierzchni podłóg wokół newralgicznych organizacji i urządzeń (takimi urządzeniami są wszelkiego typie obrabiarki), regularne usuwanie kurzów i osadów gromadzących się na podłodze eliminuje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych, iskier i, stanowiących ich naturalnym następstwem, pożarów,
– stosowania urządzeń certyfikowanych w zespole ATEX i projektowania instalacji (w tym instalacji odpylających) spełniających wymogi dyrektywy.