Odpylanie gazow odlotowych

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, mających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w tokach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o znacznie małych rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn także dla zdrowia człowieka (część z nich zamierza oddziaływanie toksyczne), stąd te dobre sposoby odpylania są istotny czynnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a również gasić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim dojeżdża do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną rzeczą w trybach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w końca erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w budów jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe tworzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.