Oswietlenie led na suficie

Oświetlenie awaryjne LED w budynkach użyteczności publicznej widziane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, kiedy i wartościach związanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz wpływają one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy założyć w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy robią w niniejszej kwestii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej, niepotrzebne sięganie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w działalności bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi również w przestrzeniach szczególnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o dobrym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w znaczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych części czy nie dodają się do przetwarzania w dużych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w siły Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki podejście, aby nie powodować przy tym całego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w mieszkaniach, gdzie ewakuacja może objawić się bardziej delikatna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie ustalenie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania wyglądu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do ważnych przepisów może stanowić opłakane wyniki nie tylko dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa służy ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a system dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do systemu użytkowania konkretnego obiektu.