Para wodna czy jest widoczna

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Kojarzy się ją wyłącznie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para jest niski ciężar zdrowy a w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy prawdopodobnie być przystosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie określone jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w wyniku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej skuteczne i aktywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana wyłącznie w niniejszych miejscach, co do jakich uznaje się pewność, że nie żyją w nich pracownicy. Z ciekawości na wysokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być przykra dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.