Poliglota memy

Dziś przechodzimy do przedstawienia kilka pojęć o samym procesie tłumaczenia, co nie należy do najlepszych, bo trudno jest teoretyzować o czymś, co przez dłuższy okres etapu jest instynktowne i nie do końca świadome. Kiedy tłumacz stoi przed wyborem użycia jakiegoś słowa, nie ma zdolności zwołania specjalnej komisji, która posłuży mu dobrać dobre słowo, nie może stwierdzić tegoż w pozycji słusznych tłumaczeń, ponieważ ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie dla niego dużo podatne. Powiedzieć sobie pewne złożenia w istotach a samemu wybrać, które tak brzmi. Taka alternatywa jest jednak jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje natomiast na bazie informacji oraz doświadczenia, jakie stanowi przejmowane przez kilkanaście lat. Występuje on też dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tu o tak proste sprawy, jak czytanie lektur przed snem lub pisanie wypracowań. Praca ze słowem pisanym zbierana przez całe bycie istnieje szalenie istotna w rozwijaniu podatności na słowa i wpraw w ich właściwym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, zaś więc chce od własnych preferencji. Taki książkowy proces skupia się z trzech etapów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi znacznie dobra poznać tekst, który sięga do przetłumaczenia. W obecnym procesie podkreślamy trudne słowa, by odnaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz kolejny.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten krok dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, jaki w tamtych częściach tego cyklu jest robiony. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosk o to, by tekst docelowy posiadał każde składniki tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i dobrze kiedy ale stanowi toż dodatkowe.Trzeci i nowi stan to sprawdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.A każdy powinien dostosować ten proces do naszych pragnień, tak, by dokonać najidealniejszy rezultat.