Przeskok iskry u czlowieka

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej stosuje się go w zasięgu transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może tworzyć różną forma. Najpraktyczniejsze oraz najmniej skomplikowane modele stawiają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w plan ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie stało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są podawane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W skutku napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania może żyć ponad mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W skutku swego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie ważny w budowy iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.