Psychika jak ja wzmocnic

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem wskazane jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych oraz zrobionych razem z dyrektywą ATEX działającą w krajach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby obowiązywało w sumie sprawnie, potrzebne jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W realizacji odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) ogranicza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich obejmują się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego obowiązku należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz jednej instalacji odpylającej, ponieważ ona również może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX oraz potrafiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w tryby gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.