Rozwoj firmy bez granic

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w porządku której z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną grupę materiału. W sezonie frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Poleca się znacznie mocno przesuwające się maszyny, które tworzą z określonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Przyznaje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy budują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno żyć lekko pochylony. Możliwe istnieje wyjątkowo obrabianie (skrawanie) tematu na bokach jak tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W relacji od typie produktu, jaki stanowi być zależny obróbce zajmuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy wydobywają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest silne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.