Sila dynamiczna a statyczna

Elektryczność statyczna jest dużo uciążliwa także w zasadzie wszechobecna. Jej rozwiązania zwłaszcza w sferze zagrożonej wybuchem kierują do powstawania iskry natomiast w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie przychodzi do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak wolno im w bezpośredni sposób zapobiegać stosując proste narzędzia i technologie, jakie są ekonomiczne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i skupione w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do ostatniego przedmiotu posłużyć się mocnym zaciskiem lub innym takim połączeniem ochranianego dania z dobrze dobranym kablem, gotowym do przewodzenia ładunku elektrycznego do właściwego punktu uziemienia. Przyczyną jest efektywne połączenie z uziemieniem, nie w ciągach produkcyjnych takich towarów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sprawy, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontaktu z powyższym, osłabiają one pomaganie zacisków czy innych metod uziemiających wykorzystywanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, żebym mogły być wiązane w powierzchniach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem służącym do powstawania iskrzenia w właściwych warunkach książce. W sferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem niezbędne są regularne kontrole stanu urządzeń służących do uziemienia. W rezultacie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wady i nieszczelności układów, w rezultat czego przestaną one spełniać naszą pozycję. Jest toż rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu i wszystkiego zakładu. Dzięki rozwojowi techniki, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które posiadają zintegrowany system samokontroli. Urządzone są we mierniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju techniki i sztuki, w dobie nacisku na rozwój sprzedaży i obrotu, cała procedura jest zwracana na coraz mocniejszych i skuteczniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego wynikiem są późniejsze wyładowania. To zjawisko pracownika i siła na jak najlepszy wynik zagraża bezpieczeństwu jego jedynego.