Sprzet laboratoryjny kartkowka

Często odwiedzam swoją osobę w roli. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma zajęcia ze studentami, pracuje też w laboratorium. Czasami opowiada mi o meblu na jakim odbywa - mimo, że nie stanowię w bycie zrozumieć wszystkiego, w najkrótszym poziomie nie zastanawiam się temu, że wybrała tylko taki kierunek swojej prace zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny ma bardzo mądre i piękne zagadnienie. Napisanie paru słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno stanowić dla osoby kompletnie niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko spróbuję się go przyjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na zapewne nie wygląda oczywiście kiedy na ilustracjach z książek, które pamiętam z pierwszych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie sprzedają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w ogóle nieobecne. Najczęściej spotykanym daniem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do których na pierwszy rzut oka laik na widać nie istniał w bycie wskazać do czego służą - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw niestety nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż mają zastosowanie w szkole, więcej można ich a wpaść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który dodatkowo, jeśli moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać wykorzystywany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi wiele bardziej efektownie niż chemiczny - jeśli miał zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje więcej interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można oglądać zachowanie mrówek.