Srodek gasniczy ig541

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Jak na domowej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde swoje nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego środka do poskramiania pożarów wykorzystuje się inne sposoby gaśnicze.

 

Najprostszym jest absolutnie woda. Choć nie w wszystkim przykładzie można się nią służyć. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z tego, że można ją kojarzyć tylko w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, iż nie ważna z niej mieć podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. A w ostatnich faktach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.