Strefa ryftowa zagrozenia

Stanowi niezmiernie dużo miejsc, gdzie występuje bardzo wiele zagrożeń dla działania oraz zdrowia ludzkiego. Pozornie bezpieczne miejsca, które wydobywają się w własnym mieście, pozbawione takich systemów zabezpieczeń mogłyby posiadać niebezpieczeństwo dla ludności.

Zagrożeniem takim są z wszelką pewnością stacje benzynowe, składy gazów technicznych, różnego sposobie miejsca sprzedaży oraz realizacji materiałów pirotechnicznych, nie mówiąc już o wojskowych instalacjach, które znacznie często te są w własnych miastach. Wszystka ze wspomnianych instytucji, obowiązujących w bliskich miastach stanowi wymierny poziom zagrożenia dla mieszkańców miast, jednak w wszelki rodzaj jest potrzebna do codziennego funkcjonowania ogółu ludności. W obiektu zminimalizowania ryzyka odpowiednie służby podejmują specjalne kroki by zwiększyć zakres bezpieczeństwa wokół tych miejsc. Zabezpieczenie takich miejsc normują specjalne przepisy, które dotyczą również w okresie realizacji inwestycji pod zakład stwarzający niebezpieczeństwo kiedy i w toku jego bycia. Szczególnie cenną rolę odgrywają tutaj przepisy BHP, do jakich potrzebują stosować się zarówno pracownicy, jak również mężczyźni obsługiwani przez „niebezpieczne” prace. Na właściwą uwagę zasługują w współczesnym mieszkaniu stacje benzynowe, które są napisane w krajobraz prawie wszystkiej stronie. Na stacjach znajduje się bardzo wiele łatwopalnego paliwa, jakie w konsekwencji powstania pożaru może wywołać do groźnego wybuchu. Dlatego istotne w układzie bezpieczeństwa jest wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem. W okolicach tych dotyczą zaostrzone reżimy bezpieczeństwa. Broni się tam posługiwania otwartym ogniem. Obsługując stację paliwową należy zwrócić szczególną opinię na przepisy przeciwpożarowe, ponieważ każdy, nawet najmniejszy przypadek może sprawić do wybuchu, jaki będzie zagrażał zdrowiu a istnieniu wielu osób.