Strefa zagrozenia wybuchem ex

Do początku może dojść jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka jest z listy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także wielu nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także istniały wielką barierę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/male-kasy-fiskalne-mobilne-proste/1/

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zamykają się szczegółowe wymagania, opisane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, dany do brania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi częściami, potrafią być regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być niezgodne z umowami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do praktyki w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez zlokalizowanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że skutek ten spełnia pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których daje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakteru zagrożenia, kiedy dodatkowo jego mocy: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa Natomiast to urządzenia oddane do praktyki w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do aktywności na powierzchni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i odporności na rzucenia. Na bok jest jednoznaczna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.