Strefy zagrozenia wybuchem z1

Urządzenia dane do robót w okolicy zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, oddany do dawania w powierzchniach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm połączonych z obecną regułą, która wprowadza szczegółowe wymagania jeśli chodzi o dane produkty. I warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych ważnych w konkretnych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą jednak być inne z poradą, zaś nie mogą zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny współprac z obowiązującym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na wstępu XX wieku, jak w kopalniach węgla nie przywiązywano dużego znaczenia do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło więc do wielu pożarów oraz eksplozji, których uwagą były oleje palne i dający się metan. Jako, że konieczność jest matką wynalazków, to po wielu wypadkach zastosowano nowe modele olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model historyczny stanowi drinkiem z wielu potwierdzeń, że podawanie się do wysokich wartości, połączonych z towarami w przestrzeni zagrożenia początkiem jest pewnym obowiązkiem każdego pracodawcy i człowieka. Zabieg tego obowiązku powoduje zarówno straty w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak stosuje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian mającym na celu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dostosowywanie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest główną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to a ważnymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego zakończenia pracy, nieprzyjmowanie się do zasad etc. Wykorzystywanie się do woli ATEX i umów z nią połączonych jest głównym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego i usług związanych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w obecnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko przyjmuj się do korzystania materiałów z dobrymi normami, ale przemyśl następstwa swoich wad!