Tlumaczenia techniczne i ich weryfikacja

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na wejściu w określoną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak i odbiorca komunikatu ograniczają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, branży bądź firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego stanowi zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego głównym celem jest przekazywanie informacji. Z tego powodu pozostałe funkcje językowe zostają ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą jest przydatność w działaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest przekazywanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zapisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest przekazywanie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Jest to obowiązkowy składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który świadczy poniekąd o wysokiej jakości przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do rzetelnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego potrzebna jest opinia osoby trzeciej, która nie brała czynnego udziału w przekładzie tekstu i potrafi zrecenzować jego treść z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść dokumentacji jest jeszcze omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze zleceniodawcą jest wprowadzenie stosowanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych służą nowoczesne rozwiązania informatyczne, których zadaniem jest wspomaganie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W nowej wersji językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które również muszą zostać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem wielkości.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl