Tlumaczenie slow na biezaco to sztuka wymagajaca duzego zaangazowania

Najpopularniejszą formą tłumaczenia ustnego, jest tłumaczenie symultaniczne. Jest to rodzaj tłumaczenia konferencyjnego, które odbywa się podczas wypowiedzi w obcym języku. Nie ma tutaj miejsca na potknięcia, nie ma miejsca na zastanawianie się. Osoby zajmujące się tłumaczeniem symultanicznym muszą mieć podzielność uwagi oraz bardzo dobrze znać język, który tłumaczą. Od osoby tłumaczącej, oprócz tych dwóch cech, wymaga się dobrej dykcji, odporności na stres, a także wysokiej koncentracji.

Nauka wykonywania tłumaczeń symultanicznych polega na zamknięciu w kabinie osoby, która będzie przekładać tekst. Wiąże się to z dodatkową trudnością, ponieważ osoba tłumacząca nie jest w stanie słyszeć wypowiadanych przez siebie słów. Powstaje wtedy dużo błędów językowych. Osoby, które chcą zająć się tłumaczeniami symultanicznymi powinny być przygotowane na nagłą zmianę tematu przez rozmówcę lub – co zdarza się bardzo często – wada wymowy u rozmówcy, czy specyficzny akcent.

Tłumacz symultaniczny w Warszawie zazwyczaj pracuje w parze, zmieniając się ze swoim partnerem co półgodziny. Jest to zajęcie bardzo wyczerpujące psychicznie, nie tylko z uwagi na ciągłą potrzebę koncentracji, ale również na różnice występujące w strukturach języka: zdarza się, że orzeczenie występuje na końcu zdania i dopiero ono nadaje mu sens.

Często prowadzone są też tłumaczenia relay, to znaczy pośrednie. Zdarza się to wtedy, gdy tłumacz nie zna języka na który tekst będzie tłumaczony. Wtedy tłumaczy go, np. na angielski drugiej osobie, i dopiero ta osoba podaje końcową wersję przekładu. Tego typu technika wymaga dużej znajomości kultury, w której tekst będzie brzmiał ostatecznie. Tłumacząc idiomy czy zwroty, należy zastanowić się jak będą wyglądały po przekładzie. Wiąże się to z kilkunastosekundowym opóźnieniem.