Uziemienie ang

Uziemienie to absolutna dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje wówczas proces robiący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią dodatkowo w rezultatu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji idąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie zwraca się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na domową konstrukcję wyróżnia się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego struktura determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić stworzone dokładnie i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim planu kieruje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być przeprowadzane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu droga jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej także mogą ulec uszkodzeniu.