Warunki pozaru

Aby przybyło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w budynku lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co istnieje przecież najczęstszą przyczyną pożarów w budynku Oddaje się, że przyroda ma mały wpływ na spotkanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest pan. Celowe podpalenie budynku lub zaprószenie ognia stanowi najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną podstawą jest połączenie instalacji elektrycznej w wnętrzu. Może obecne być wywołane przez leciwy wiek instalacji, lub przez zwarcie wynikające z zmiany przez młodą osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, jakie stanowi non stop podłączone do prądu i zajmuje wysoką pozycję na liście przyczyn pożarów. Prowadzenie prac, w których polecana jest piękna temperatura np. w pracach gdzie powstają iskry oraz przechowywanie substancji, które są łatwo palne (np. butle gazowe) również zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Ale właściwie które powinniśmy zachować środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru? W sensu podniesienia naszego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Wykonywanie tej rad zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, jaki mógłby doprowadzić pożar w bloku. Jednak na co dalej powinniśmy przykuwać uwagę? Przede każdym powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które działają domu czy urządzeń elektrycznych. Warto także zaopatrzyć dom albo jego przestrzenie w sprzęt, który pomoże gaszenie ewentualnego pożaru lub zapobiegnie mu kiedy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy również na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną oraz zagwarantować jej odpowiednią konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo. Warto też zwrócić uwagę na to jakie tematy są stosowane do instalacji i wykończenia domu gdyż możemy dać kilka jakości materiałów biorąc pod opiekę ich łatwopalność.