Wymogi bezpieczenstwa pozarowego budynku

ATEX – stanowi ostatnie reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, oddany do brania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w granicach połączonych z ostatnią regułą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być celem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą choć być niezgodne z zasadą, a nie są odpowiednia podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę albo istnieje identyczny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych regionach UE były duże utrudnienia w wolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń stosowanych do produkcji w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w działanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Funkcji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w mieszkaniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.