Zagrozenie wybuchem pylu

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów oddanych do kariery w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania kierujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone spośród ostatnim każde procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żeby mógł stanowić łączony w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W początkowej części wydobywają się urządzenia, które daje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część ogranicza się do urządzeń, które zaczyna się w kolejnych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń postępujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej powszechne wymagania można z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do roboty w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być dokładny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same dania w charakteru zapewnienia zgodzie z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.