Zapylenie srodowiska pracy

W wielu gałęziach przemysłu, takich jak energetyka, metalurgia, farmaceutyka, przemysł chemiczny, ceramiczny oraz wiele innych istnieją niezmiernie utrudnione warunki pracy poprzez znaczne zapylenie środowiska pracy. Nadmierne zapylenie nie tylko jest przeszkodą dla pracujących urządzeń ale może stanowić ogromne zagrożenie dla pracowników. W dzisiejszych czasach kładzie się duży nacisk o dbanie o bezpieczeństwo pracownika oraz dbanie o higieniczne warunku pracy. W związku z tym w omówionych powyżej przykładowo zakładach umieszcza się instalacje odpylania przemysłowego.


Industrial dedusting to proces, którego podstawowym zadaniem jest przede wszystkim usuwanie i eliminowanie pyłów znajdujących się na terenie zakładu pracy, przykładowo w powietrzu. Wyposażenie zakładu pracy w instalację odpylania przemysłowego jest spełnieniem warunku bhp jakim jest zagwarantowanie warunków pracy bezpiecznych i higienicznych.
Mówiąc o instalacjach odpylania można mieć na uwadze wiele urządzeń. Przede wszystkim przedstawić tutaj można odkurzacze przemysłowe, które pozwalają na przykład na czyszczenie podłóg halowych. Jest to niezmiernie ważne przykładowo w zakładach stolarskich, gdzie pyły i wióry zbierają się wokół obrabiarek na podłodze i mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, a jednocześnie mogą spowodować psucie się urządzeń mechanicznych.
Innym rodzajem instalacji odpylania przemysłowego są filtry. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń odpowiednio dobiera się filtry workowe czy też filtry patronowe. Na dostępnym rynku można także spotkać się z takimi urządzeniami jak mobilne odpylacze workowe czy cyklony.
Tworząc cały system instalacji odpylania należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj zakładu pracy, ale także ilość powstających zanieczyszczeń. Istotne znaczenie mają również materiały z jakich zostaną wykonane poszczególne elementy, gdyż nie mogą one być wykonane z materiałów łatwopalnych. Dlatego też zastanawiając się nad odpowiednim systemem instalacji odpylających należy brać pod uwagę przede wszystkim jakość wykonania a nie tylko cenę.