Zawor bezpieczenstwa terma

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest ubezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym skokiem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu i jego odpowiednią ilość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), jednak istnieje więcej uzależnione od jego parametrów i rodzaju zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest zupełnie połączona z wymaganą przepustowością, która określa ilość strumienia płynu, który musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest ochrona narzędzi i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie potrafi spowodować do ważnych uszkodzeń. Z serii najczęstszymi przyczynami powstawania za wielkich ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na środek działania, można wydać na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – traktowane jako dania chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w konstrukcjach tej kategorii wyróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centra zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – wpływ na grzybek realizowany jest poprzez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W współzależności od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić też na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar położony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w treści grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości tworzącej na bagaż oraz siły parcia wody lub powietrza grającej na grzybek. Jednakże w zaworach dźwigniowych ciężarek wybiera się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.