Ziemia planeta zywa

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno być uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana jest w postaci, gdyby nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala stosowanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy trwają w niej elementy w perspektyw gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana istnieje i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeśli występuje - kieruje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie daje w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - trzyma się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.